Nybygg Drammen

Nybygg Drammen

Kjøp av nybygg ved salgslipp. Min desidert største fortjeneste kontra arbeidet lagt ned. 10% egenkapital innbetalt ved kontraktsignering. Resterende ved overtakelse. Stylet og ut på finn for salg. Kuppet før visning. Vanvittig fortjeneste.
Tilbake til bloggen