Nybygg Åssiden

Nybygg Åssiden

Kjøp av nybygg ved salgslipp. 10% egenkapital innbetalt ved kontraktsignering. Resterende ved overtakelse. Stylet og ut på finn for salg. Solgt dagen etter visning i budrunde. God fortjeneste
Tilbake til bloggen